Openingstijden

woensdag t/m zondag van 10.30 – 16.30 uur

Openingstijden

Sponsoren

Organisatie

Stichting Oók FC Volendam

Uniek Volendam valt onder Stichting Oók FC Volendam. Het doel van deze stichting is het uitdragen van de culturele identiteit, het ontplooien van maatschappelijke activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie in de gemeente Edam-Volendam. Dit in samenwerking met Stichting R.K.F.C. Volendam.

Bestuursleden
Dorus Luyckx, voorzitter
Henk Kras, penningmeester
Cor Tol, secretaris
Wil Spanjer, adviseur

KvK, bankrekening en fiscaal nummer
Het KvK-nummer is 56262469.
Het fiscaal nummer is 8520.46.704
Het bankrek.nr. is NL33INGB0007 553495